درباره کانون قرآن

کانون قرآن دبیرستان استعداد های درخشان شهید دستغیب یک ، به منظور ارتقای سطح معنویت و نشاط روحی دانش آموزانِ این مجموعه در سال ۱۳۸۲ راه اندازی شد . کانون قرآن به صمیمیت دانش آموزان و تقویت بعد معنوی اهمیت ویژه‌ای می‌دهد .

در ادامه منتخبی از فعالیت های کانون قرآن را در سال های پیشین خواهید دید.