مسابقه کتابخوانی

پوستر

نفرات راه یافته به مرحله دوم…

۱. امیرمهدی اسلامی ۲٠
۲. سارینا نوروزی ۲٠
۳. پارسا عزتی ۲٠
۴.امیرحسین آمیغی ۲٠

۵. فاطمه کرمی
۶. پرهان خجند
۷. محمدپارسا مهدیار
۸. علی میرزایی
۹. سید امیررضا قاسمیان
۱٠. جمال الدین ریاستی
۱۱. محمدامین قاسمی
۱۲. حسام جعفری
۱۳. محمد مهدی نعمت الهی
۱۴. غزل مهرزاده
۱۵. امیررضا مشک سایان
۱۶. امیرعباس عباس زاده
۱۷. حسین فرهی
۱۸. ماهان فیلی
۱۹. امیرمحمد رضائی
۲٠. ساغر میرزایی
۲۱. محمدباقر مکارمی
۲۲. امیررضا امیراحمدی
۲۳. محمدطاها حسین زاده
۲۴. حسین استخری
۲۵. امیرمحمد اقبال
۲۶. علی هنرمند
۲۷. علیرضا فتحی
۲۸. فاطمه زارعیان
۲۹. حامد روزافزای
۳٠. محمدمهدی کامرانی مقدم
۳۱. صمد قیومی
۳۲. محمد زندی قشقایی
۳۳. محمدعلی کشتکار
۳۴. علی اکبر مهابادی
۳۵. جواد مرادی
۳۶. مریم پارسایی
۳۷. علی شاپور جانی
۳۸. نرجس زارعی
۳۹. رضا اکبری باصری
۴٠. فاطمه اسکندری
۴۱. امیرحسین کاظمی کیا
۴۲. متین نگهداری
۴۳. علی سینا عبادی
۴۴. محمد اژدری
۴۵. فاطمه کشتکار
۴۶. مبینا کریمی
۴۷. امیرمحمد محمدی

کلیپ ها

کلیپ اول : https://www.aparat.com/v/OrLKD?playlist=205379

کلیپ دوم : https://www.aparat.com/v/rjgUi?playlist=205379

کلیپ سوم : https://www.aparat.com/v/rTsy2?playlist=205379

کلیپ چهارم : https://www.aparat.com/v/xySVc?playlist=205379

کلیپ پنجم : https://www.aparat.com/v/dkpV4?playlist=205379

کلیپ ششم : https://www.aparat.com/v/8J4TP?playlist=205379

کلیپ هفتم : https://www.aparat.com/v/MUVrw?playlist=205379

نفرات راه یافته به مرحله آخر…

۱.امیرحسین آمیغی ۱۹.۵
۲. جمال الدین ریاستی ۱۹.۵
۳. فاطمه زارعیان ۱۹.۵
۴. محمدامین قاسمی ۱۹.۵

۵. محمدطاها حسین زاده
۶. مبینا کریمی
۷. محمدعلی کشتکار
۸. علیرضا فتحی
۹. حامد روزافزای
۱٠. پارسا عزتی
۱۱. محمد اژدری
۱۲. حسام جعفری
۱۳. سارینا نوروزی
۱۴. فاطمه اسکندری
۱۵. علی میرزایی
۱۶. ماهان فیلی
۱۷. غزل مهرزاده
۱۸. علی سینا عبادی
۱۹. امیرعباس عباس زاده
۲٠. مهدی غلامزاده
۲۱. هستی مطهرنیا
۲۲. سرور پورعلی فراشبندی
۲۳. نازیلا عطادوست
۲۴. اهورا محمدی
۲۵. زهرا موسائی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.