مسابقه کاپکو

جدول نتایج مسابقات کاپکو
(آخرین بروز رسانی : ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ – ۲۰:۰۰)

نام گروهچالش۱آزمون۱چالش۲ آزمون۲ آزمون۳ چالش۳ آزمون۴ آزمون۵ چالش۴ آزمون۶مجموع
هیجا۸۰۴۳۵۵۱۷۸
دریای دانش۳۵۵۸۳۰۵۱۶۰۳۷۴۵۳۰۵۰۳۹۶
فرهنگستان فیلم و هنر پارسی۴۰۸۵۴۷۶۵۹۸۴۷۵۳۹۰۵۰۸۸۶۶۳
محرقدان۴۵۹۵۴۵۴۹۹۰۴۵۵۵۸۳۲۵۶۰۵۹۲
کلیک۴۰۸۵۴۵۸۰۷۸۴۸.۷۵۸۰۸۵۵۰۹۳۶۸۵
جویندگان دانش۴۰۷۸۳۵۴۵۱۹۸
آرضامد۵۸۴۵۱۰۳
NASA۴۰۱۵۴۰۲۳۲۵۴۰۱۵۱۹۸
نسل جدید۶۰۳۵۱۵۳۵۴۶.۲۵۳۵۲۲۶
آتش زاد۳۵۵۶۴۰۵۰۶۵۴۵۲۹۱
۴۰۴۳۵۸۳۴۰۹۵۴۳.۷۵۶۸۶۰۲۵۸۵۵۳۵
تا اوج۳۵۷۸۷۰۹۳ ۴۳.۷۵ ۵۰۰۴۰۴۱۰
فایتر۰
پتک۱۵۴۰۵۵
متفکران جوان۰

کاپکو – طرحی برای اوقات فراغت شما